Gazeta Wyborcza Nekrologi
Nekrologi-do-Gazety.pl
Nekrologi • Kondolencje • Wspomnienia

Nekrologi • Kondolencje • Wspomnienia

Odstąpienie od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ*

 

* Opcja dostępna tylko w przypadku zamówień, które nie zostaly jeszcze skierowane do druku. 

Przed wypełnieniem formularza prosimy sprawdzić terminy odstąpienia od umowy

 

Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dotyczącej zakupu nekrologu/kondolencji w Gazcie Wyborczej

za pośrednictwem Serwisu internetowego www.nekrologi-kondolencje.pl


Zwrot kosztów, proszę dokonać:

Na rachunek bankowy

Numer rachunku

którego właścicielem jest

Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Usługodawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.


Dane osoby odstępującej od umowy publikacji:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Paweł Łebkowski SUNPRESS Plac Pereca 3 lok. 1B, 53-431 Wrocław, NIP: 8971115425, REGON: 930989933, moich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem ze strony internetowej nekrologi-do-gazety.pl w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności

SUNpress w przeciągu 30 minut od otrzymania formularza poinformuje, czy istnieje możliwość odstąpienia od umowy i wycofania nekrologu/kondolencji z druku.